ametller advocats Gran Via Jaume I, 64, 4t
Edifici La Ferreria
17001 GIRONA
Tel. 972 208 058
Fax 972 222 834


indicador
tornar

Assessorament legal en tota classe de matries civils i en tota classe de processos judicials en matries civils i mercantils:

rees de prctica:
fletxacontractaci civil (arrendaments rstics i urbans, propietat horitzontal, validesa, execuci, interpretaci, resoluci i rescissi de contractes)
fletxaaccions de reclamaci de responsabilitat (contractual i extracontractual, del producte, professional)
fletxatransaccions immobiliries (compravendes, permutes, drets de superfcie, hipoteques i altres drets reals)
fletxacontractes dobra i dret de la construcci
fletxadret de successions i famlia (successions amb testament o sense, separacions, divorcis, constituci de tutela, incapacitacions)
fletxaconflictes societaris (impugnaci dacords socials, accions de responsabilitat contra els administradors)
fletxaprocessos dexecuci (execuci de garanties reals i personals, execuci de resolucions judicials, execuci de lletres de canvi, xecs i pagars, execuci de laudes arbitrals, procediments monitoris)

banner
Ametller Advocats, S.L. 2007 | Dades legals catal | espaol